Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine

O Nama

Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine osnovala je Vlada Federacije BiH 2006. godine. Sredstva su namjenska i koriste se za podršku i omogućavanje studiranja studentima na priznatim visokoškolskim ustanovama, odnosno univerzitetima / sveučilištima u Federaciji BiH u vidu studentskih zajmova...Pročitaj više...

Novosti

April 17, 2018

Obavještenje dobitnicima studentskog zajma za 2017/2018 godinu

Obavještavaju se dobitnici studentskog zajma za akademsku 2017/2018 godinu da je rok za realizaciju produžen do 30.04.2018. godine.
November 20, 2017

Rezultati javnog poziva za akademsku 2017/2018

Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine okončao je aktivnosti u vezi sa bodovanjem aplikacija podnesenih na osnovu Javnog poziva za dodjelu studentskih zajmova za […]
November 17, 2017

Rezultati javnog poziva 20.11.2017.

Rezultati  javnog poziva za akademsku 2017/2018 godinu će biti objavljeni u ponedjeljak 20.11.2017. godine
October 9, 2017

Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2017/2018. godinu

U skladu s članom 18. Statuta Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine te na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda, Upravni odbor Fonda […]

Konkursi

November 20, 2017

Rezultati javnog poziva za akademsku 2017/2018

Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine okončao je aktivnosti u vezi sa bodovanjem aplikacija podnesenih na osnovu Javnog poziva za dodjelu studentskih zajmova za […]
October 9, 2017

Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2017/2018. godinu

U skladu s članom 18. Statuta Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine te na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda, Upravni odbor Fonda […]
October 17, 2016

JAVNI POZIV ZA DODJELU STUDENTSKIH ZAJMOVA ZA AKADEMSKU 2016/2017 GODINU

O B A V J E Š T E NJ E OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI NA PRIZNATIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE DA JE FOND […]