Upravni odbor

 

Fondom za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine upravlja Upravni odbor koji imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Upravni odbor broji pet članova čiji mandat traje četiri godine. Mandat trenutnog Upravnog odbora je počeo 07.04.2016. g. i imenovani su Rješenjem o imenovanjum V.broj: 803/2016 koje je objavljeno u Službenim novinama F BiH.

U Upravnom  odboru su slijedeći članovi:

  1. Jasminka Bratić, predsjednica
  2. Vedran Markotić, član
  3. Emir Sijamhodžić, član
  4. Dragan Mikulić, član
  5. Elvedin Gadara, član