Konkursi

November 20, 2017

Rezultati javnog poziva za akademsku 2017/2018

Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine okončao je aktivnosti u vezi sa bodovanjem aplikacija podnesenih na osnovu Javnog poziva za dodjelu studentskih zajmova za […]
October 9, 2017

Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova za akademsku 2017/2018. godinu

U skladu s članom 18. Statuta Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine te na osnovu Odluke Upravnog odbora Fonda, Upravni odbor Fonda […]
October 17, 2016

JAVNI POZIV ZA DODJELU STUDENTSKIH ZAJMOVA ZA AKADEMSKU 2016/2017 GODINU

O B A V J E Š T E NJ E OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI NA PRIZNATIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE DA JE FOND […]