O Nama

Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine

Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine osnovala je Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 16. novembra/studenog 2006. godine u Sarajevu Odlukom o osnivanju (V broj 726/06). Fond je osnovan u skladu sa članom 20. stav 4. Zakona o udruženjima i fondacijama („Sl. nov. Federacije BiH“, broj: 45/02) u cilju poticanja osiguravanja sredstava, podrške i omogućavanja studiranja studentima na priznatim visokoškolskim ustanovama, odnosno univerzitetima/sveučilištima u Federacije BiH. Vlada Federacije BiH iz Budžeta / Proračuna Federacije BiH za 2007. godinu osigurala je sredstva za osnivanje i početak rada Fonda.

Statutom Fonda je propisano da se sredstva za potrebe Fonda mogu pribaviti i na drugi način: prihodi od sredstava dobivenih iz multilateralnih ili bilateralnih programa potpore, donacija i sponzorstava domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica te iz drugih izvora u skladu sa Zakonom i Statutom Fonda, kako je to i propisano Odlukom Vlade Federacije BiH.

Navedena sredstva su namjenska i koriste se za podršku i omogućavanje studiranja studentima na priznatim visokoškolskim ustanovama, odnosno univerzitetima / sveučilištima u Federaciji BiH u vidu studentskih zajmova.

Studentski zajmovi se posmatraju kao značajna institucionalna podrška u razvoju ljudskih potencijala pa time i društva i države u cjelini.

Studentski zajmovi su beskamatna namjenska sredstva za pokrivanje osnovnih troškova studiranja i predstavljaju osiguranje sredstava, podrške i omogućavanja studiranja redovnih i paralelnih studenata na priznatim visokoškolskim ustanovama, odnosno univerzitetima / sveučilištima u Federacije BiH, s obavezom vraćanja po prestanku ili završetku studija u roku i na način koji su određeni Ugovorom o dodjeli studentskog zajma između Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno poslovne banke Fonda, i studenta-korisnika studentskog zajma.

Naš Ured

Fond za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine.

Obala Maka Dizdara br. 2.
Centar 71.000, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

  • 900 - 1300
  • Ladina Kolenda
  • +387 (0)33 270-015
  • studentski.zajmovi@fmon.gov.ba